Pro pacienty

Jsme soukromá společnost zabývající se poskytováním anesteziologických služeb u Vašeho lékaře

Založeno zkušenými anesteziology MUDr. Petrem Kováříčkem, MUDr. Martinem Dvořákem a MUDr. Martinem Voldřichem.

MUDr. Petr Kováříček
MUDr. Martin Dvořák
MUDr. Martin Voldřich

Do našeho týmu patří mnoho zkušených lékařek, lékařů i anesteziologických sester – všichni s dlouholetou praxí.

Spolupracujeme se státními i soukromými zdravotnickými zařízeními, včetně malých ordinací. Zaměřujeme se na široké spektrum anesteziologických výkonů a postupně v tomto oboru rozšiřujeme nabídku našich služeb. Za uplynulý rok jsme úspěšně provedli více než 1.000 anesteziologických zákroků.

Naším cílem je pomoci lidem překonat strach a zajistit klidný průběh operačního zákroku. Anestezie je vždy individuální, a proto se snažíme přistupovat k pacientům nikoli jako k zákazníkům, ale jako k osobám, které mají specifické požadavky vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.

Diagnostika a terapie onemocnění trávicího traktu.
Gastroskopie a kolonoskopie MEDIENDO
www.mediendo.cz

Nabídka služeb pro pacienty

Obáváte se nepříjemného pocitu při zákroku a raději byste celý proces absolvovali bezbolestně? Nebojte se svěřit do našich rukou.

Můžete si zvolit z široké nabídky anesteziologických zákroků od lokálního znecitlivění, přes polospánek, až po celkovou narkózu. Rádi Vám poradíme a pomůžeme vybrat vhodnou formu anestezie. V případě potřeby Vám pomůžeme zařídit předoperační vyšetření před samotným zákrokem.

Anestezii jsme schopni zajistit pro pacienty od 2 let a nabízíme služby pro obory stomatochirurgie, ORL, ortopedie, gastroenterologie, gynekologie, jednodenní a plastické chirurgie apod.

To vše pod vedením zkušených lékařů a sester s dlouholetou praxí. V případě zájmu nám prosím vyplňte kontaktní formulář

Jak se nechat uspat

Celková anestezie

Potlačuje vědomí pacienta a vnímání bolestivých, i jakýchkoli jiných podnětů. Je poskytována při rozsáhlých operačních výkonech a přípravu pacienta před jejím provedením určuje anesteziolog společně s lékařem, který je za zákrok zodpovědný.

K zákroku v celkové anestezii budete potřebovat předoperační vyšetření od Vašeho praktického lékaře nebo internisty.

Analgosedace

Je navození polospánku, při němž jsou zachovány všechny životně důležité reflexy. Zároveň je maximálně potlačeno vnímání bolesti a snížena úroveň vědomí do takové míry, aby pacient nepříjemný a bolestivý zákrok toleroval a byl schopen ho bez stresu absolvovat nebo přímo prospat. Hloubka analgosedace je vždy šita na míru konkrétnímu pacientovi, povaze, rozsahu a délce výkonu a její podání je řízeno počítačem. Díky tomu je snadno řiditelná, s minimálním přesahem a dovoluje propustit pacienta po 30 minutách od konce zákroku. Proto je vhodná pro osoby se zvýšeným prahem bolesti, pro krátké i delší ambulantní výkony, nebo pro pacienty, kteří netolerují běžné zubařské ošetření (např. zvýšený dávivý reflex).

K zákroku v analgosedaci stačí minimální příprava a vyplnění našeho informovaného souhlasu s analgosedací.

Regionální anestezie

Je znecitlivění určité části těla. Pacient zůstává při vědomí a je schopen komunikovat. Regionální anestezie může být doplněna o analgosedaci.

Pro všechny výkony v regionální anestezii budete potřebovat stejné předoperační vyšetření jako pro zákroky v celkové anestezii.

Epidurální anestezie

Je způsob znecitlivění, při němž je lokální anestetikum podáno do epidurálního prostoru. Většinou se jedná o oblast bederní páteře, před obaly míšního kanálu. Podle velikosti dávky lze nastavit délku a hloubku působení, od protibolestivého, kdy je zachována hybnost dolních končetin, až po úplnou anestezii, kdy pacient necítí vůbec nic a nemůže dolními končetinami hýbat. Epidurální anestezie se používá v porodnictví, jako protibolestivý doplněk celkové nebo spinální anestezie při endoprotetických náhradách nosných kloubů v ortopedii a velkých nitrobřišních výkonech v chirurgii.

Spinální anestezie

Je způsob znecitlivění, při němž je lokální anestetikum podáno do spinálního prostoru přímo k míšním kořenům, téměř výhradně do oblasti bederní páteře. Malou dávkou anestetika lze docílit úplného znecitlivění a znehybnění dolních končetin na 4 – 6 hodin. Je vhodná například pro urologické a gynekologické zákroky.

Svodná anestezie, Regionální blokády

Jsou skupinou znecitlivění, při nichž je lokální anestetikum podáno k nervovým pletením horní nebo dolní končetiny nebo přímo k jednotlivým nervům. Dojde tak k výpadku čití a hybnosti v regionu jejich působení (např. od lokte po prsty). Znecitlivění většinou trvá 8 – 12 hodin. Svodná anestezie se používá samostatně nebo jako doplněk celkové anestezie u různých výkonů v ortopedii.

Dokumenty ke stažení
a časté dotazy

Obecně není před zákrokem vhodná konzumace alkoholu a pacient musí vždy ideálně předem nahlásit jakékoli zdravotní obtíže, jako je nachlazení, bolest v krku, kašel, rýma. To, jestli je před zákrokem nutné dodržovat nějaká speciální pravidla, se odvíjí od druhu anestezie. Veškeré informace našim pacientům poskytujeme prostřednictvím ošetřujícího lékaře, který má k dispozici tištěné pokyny pro jednotlivé výkony. V případě, že jste pokyny neobdrželi, kontaktujte nás na emailu: konzultace@aropro.cz

V případě regionální anestezie jsou anestetika podávána lokálně a v množství, které jakýkoli přenos bolesti vylučuje. O zákroku tedy budete vědět, ale v dané části těla nic neucítíte.

V případě celkové anestezie jsou anestetika podávána v množství, které stav vědomí vylučuje. Proberete se tak až po zákroku a nebude si na něj v žádném případě pamatovat.

U vybraných výkonů, jako jsou ošetření u zubaře, koloskopie apod., je možné zvolit šetrnější metodu anestezie, tzv. analgosedaci. Při ní je pacient v polospánku a jsou zachovány všechny důležité reflexy.

Ano. Od roku 2018 jsme začali provádět řízenou anestezii i u dětí od 2. roku života. Anestezie probíhá na stejném principu jako u dospělých. Léky a infuze jsou však podávány v menším množství pomocí spolehlivých přístrojů, které jsou pravidelně kontrolovány. Poklidný průběh zákroku je tedy zaručen pro pacienta i lékaře.

To, jaká anestezie je pro Vás nejvhodnější, ovlivňuje mnoho faktorů. Nejzásadnější je druh zákroku a jeho délka. Většinou je však možné zohlednit i Vaše preference díky širokému spektru našich služeb. Pokud byste se na toto téma chtěli dozvědět více, nebo si čímkoli nejste jistí, využijte možnosti konzultace a poradenství poskytovaného lékaři z našeho týmu - viz. kontaktní formulář.

Ke stažení

Anesteziologický dotazník pro děti, ČJ (.pdf)
Anesteziologický dotazník pro dospělé, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s analgosedací, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s anestezií a sedací pro děti, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s celkovou anestezií pro dospělé, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s místní anestézií pro dospělé, ČJ (.pdf)
Instrukce pro pacienty (děti) , ČJ (.pdf)
Instrukce pro pacienty (dospělí) , ČJ (.pdf)
Anaesthesiological questionnaire for adults, ENG (.pdf)
Instructions for patients undergoing dental procedures with controlled sedation, ENG (.pdf)

Kurz první pomoci

Poskytnutí první pomoci patří k dovednostem, které by si měl osvojit každý z nás. Investujte pár hodin Vašeho času do jejich získání, můžete zachránit lidský život.

Minimální počet účastníků:
4
Délka kurzu:
3 výukové hodiny
Místo konání:
celá ČR
Cena kurzu:
na vyžádání
Mám zájem o tento kurz

Ve spolupráci s firmou ABC první pomoc s.r.o. nabízíme kurzy první pomoci jak pro školy, tak i firmy. Instruktoři jsou zkušení lékaři s dlouholetou praxí, kteří Vás provedou teoretickou a následně i praktickou částí výuky.

Náplň kurzu:

Kurz je zaměřen na obecné zásady, které je třeba dodržovat při poskytování první pomoci. Společně si projdeme, jak byste se měli zachovat u nejběžnějších, život ohrožujících stavů jako jsou bezvědomí, silné krvácení nebo neúrazové interní stavy.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na stránce www.abc-prvnipomoc.cz