Pro lékaře

Jsme soukromá společnost zabývající se poskytováním anesteziologických služeb na Vašem pracovišti.

Založeno zkušenými anesteziology MUDr. Petrem Kováříčkem, MUDr. Martinem Dvořákem a MUDr. Martinem Voldřichem.

MUDr. Petr Kováříček
MUDr. Martin Dvořák
MUDr. Martin Voldřich

Spolupracujeme jak se státními, tak i soukromými zdravotnickými zařízeními, včetně malých ordinací. Již od samého počátku se věnujeme anesteziologii a širokému spektru výkonů s ní spojených. Postupně v tomto oboru rozšiřujeme naši nabídku dle potřeb pacientů a ošetřujících lékařů.

V roce 2017 jsme úspěšně provedli více než 1.000 celkových anestezií a od druhé poloviny roku 2018 vykonáváme například i řízené anestezie u dětí a dospělých v rámci stomatologických a stomatochirurgických zákroků.

Vize společnosti

V současné době je mnoho lékařských zákroků prováděno bez anestezie na úkor komfortu pacienta. Jedná se především o vybrané stomatologické zákroky a některá vyšetření v oblasti gastroenterologie a klasického ambulantního lékařství. Setkáváme se také se situacemi, kdy je volena ne právě vhodná anestezie u výkonů v plastické chirurgii, zubním lékařství nebo invazivní gynekologii.

Každý člověk má jiný práh bolesti, a proto nabízíme komplexní nabídku anesteziologických služeb.

Naším cílem je pomoci lidem překonat strach a zajistit klidný průběh zákroku pacientovi i ošetřujícímu lékaři. K pacientům se snažíme přistupovat vždy individuálně a přizpůsobit vedení anestezie jejich zkušenostem, představám a zdravotnímu stavu.

Diagnostika a terapie onemocnění trávicího traktu.
Gastroskopie a kolonoskopie MEDIENDO
www.mediendo.cz

Zakládající členové

MUDr. Petr Kováříček

MUDr. Martin Dvořák

MUDr. Martin Voldřich

Náš tým je celkově složen z více než 20 lékařů a 15 sester.

Nabídka anesteziologických výkonů na Vašem pracovišti

Celková anestezie

Potlačuje vědomí pacienta a vnímání bolestivých, i jakýchkoli jiných podnětů. Je poskytována při rozsáhlých operačních výkonech a přípravu pacienta před jejím provedením určuje anesteziolog společně s lékařem, který je za zákrok zodpovědný.

K zákroku v celkové anestezii budete potřebovat předoperační vyšetření od Vašeho praktického lékaře nebo internisty.

Analgosedace

Je navození polospánku, při němž jsou zachovány všechny životně důležité reflexy. Zároveň je maximálně potlačeno vnímání bolesti a snížena úroveň vědomí do takové míry, aby pacient nepříjemný a bolestivý zákrok toleroval a byl schopen ho bez stresu absolvovat nebo přímo prospat. Hloubka analgosedace je vždy šita na míru konkrétnímu pacientovi, povaze, rozsahu a délce výkonu a její podání je řízeno počítačem. Díky tomu je snadno řiditelná, s minimálním přesahem a dovoluje propustit pacienta po 30 minutách od konce zákroku. Proto je vhodná pro osoby se zvýšeným prahem bolesti, pro krátké i delší ambulantní výkony, nebo pro pacienty, kteří netolerují běžné zubařské ošetření (např. zvýšený dávivý reflex).

K zákroku v analgosedaci stačí minimální příprava a vyplnění našeho informovaného souhlasu s analgosedací.

Regionální anestezie

Je znecitlivění určité části těla. Pacient zůstává při vědomí a je schopen komunikovat. Regionální anestezie může být doplněna o analgosedaci.

Pro všechny výkony v regionální anestezii budete potřebovat stejné předoperační vyšetření jako pro zákroky v celkové anestezii.

Epidurální anestezie

Je způsob znecitlivění, při němž je lokální anestetikum podáno do epidurálního prostoru. Většinou se jedná o oblast bederní páteře, před obaly míšního kanálu. Podle velikosti dávky lze nastavit délku a hloubku působení, od protibolestivého, kdy je zachována hybnost dolních končetin, až po úplnou anestezii, kdy pacient necítí vůbec nic a nemůže dolními končetinami hýbat. Epidurální anestezie se používá v porodnictví, jako protibolestivý doplněk celkové nebo spinální anestezie při endoprotetických náhradách nosných kloubů v ortopedii a velkých nitrobřišních výkonech v chirurgii.

Spinální anestezie

Je způsob znecitlivění, při němž je lokální anestetikum podáno do spinálního prostoru přímo k míšním kořenům, téměř výhradně do oblasti bederní páteře. Malou dávkou anestetika lze docílit úplného znecitlivění a znehybnění dolních končetin na 4 – 6 hodin. Je vhodná například pro urologické a gynekologické zákroky.

Svodná anestezie, Regionální blokády

Jsou skupinou znecitlivění, při nichž je lokální anestetikum podáno k nervovým pletením horní nebo dolní končetiny nebo přímo k jednotlivým nervům. Dojde tak k výpadku čití a hybnosti v regionu jejich působení (např. od lokte po prsty). Znecitlivění většinou trvá 8 – 12 hodin. Svodná anestezie se používá samostatně nebo jako doplněk celkové anestezie u různých výkonů v ortopedii.

Dětská anestezie

Je prováděna u dětí již od 2. roku života a probíhá na stejném principu jako u dospělých. Léky a infuze jsou podávány v menším, a tím pádem šetrnějším množství, díky kterému je poklidný průběh zákroku zaručen.

Konzultace a poradenství

V dnešní době je po shodě lékaře a pacienta možný výběr formy anestezie. Pokud máte jakékoli pochyby, nebojte se s námi spojit. Rádi Vám poradíme, který typ anestezie je vhodný právě pro Vás, a co vše budete k jejímu provedení potřebovat.

Předoperační vyšetření

Před podstoupením zákroku v celkové nebo regionální anestezii po Vás budeme v souladu s doporučením odborných společností a Ministerstva zdravotnictví požadovat komplexní zhodnocení Vašeho zdravotního stavu praktickým lékařem nebo internistou, včetně laboratorních vyšetření. Nemáte-li možnost si Předoperační vyšetření zařídit, může Vám s ním pomoci náš praktický lékař. Pro více informací nás kontaktujete zde (formulář na praktik@aropro.cz).

Dokumenty ke stažení

Anesteziologický dotazník pro děti, ČJ (.pdf)
Anesteziologický dotazník pro dospělé, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s analgosedací, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s anestezií a sedací pro děti, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s celkovou anestezií pro dospělé, ČJ (.pdf)
Informovaný souhlas s místní anestézií pro dospělé, ČJ (.pdf)
Instrukce pro pacienty (děti) , ČJ (.pdf)
Instrukce pro pacienty (dospělí) , ČJ (.pdf)
Anaesthesiological questionnaire for adults, ENG (.pdf)
Instructions for patients undergoing dental procedures with controlled sedation, ENG (.pdf)

Staňte se součástí našeho týmu – hledáme nové kolegy:

Do našeho týmu hledáme nové kolegyně a kolegy, kteří mají zájem se realizovat a dále rozvíjet v oboru anesteziologie. Spolupráci nabízíme začínajícím i zkušeným lékařům/lékařkám a anesteziologickým sestrám.

Flexibilní rozsah spolupráce na hlavní pracovní poměr nebo i na jedno odpoledne v týdnu s nadstandardním ohodnocením je naší velkou předností.

Naším primárním působištěm je region Praha a Střední Čechy.

Nabízíme:

  • Flexibilní pracovní dobu
  • Zajímavé finanční ohodnocení
  • Práci v týmu zkušených anesteziologů
  • Zaškolení do různých metod vedení anestezie

Požadujeme:

  • Vzdělání: Zařazení do oboru anestezie, resuscitace a intenzivní medicína (ideálně atestace v oboru nebo alespoň ukončený kmen).
  • Zkušenosti: Alespoň 2 roky působení na větším pracovišti
  • Čistý trestní rejstřík
  • Samostatnost, komunikativnost, flexibilita, odpovědnost
  • Doporučení výhodou

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mail dvorak@aropro.cz.

Kurz první pomoci

Poskytnutí první pomoci patří k dovednostem, které by si měl osvojit každý z nás. Investujte pár hodin Vašeho času do jejich získání, můžete zachránit lidský život.

Minimální počet účastníků:
4
Délka kurzu:
3 výukové hodiny
Místo konání:
celá ČR
Cena kurzu:
na vyžádání
Mám zájem o tento kurz

Ve spolupráci s firmou ABC první pomoc s.r.o. nabízíme kurzy první pomoci jak pro školy, tak i firmy. Instruktoři jsou zkušení lékaři s dlouholetou praxí, kteří Vás provedou teoretickou a následně i praktickou částí výuky.

Náplň kurzu:

Kurz je zaměřen na obecné zásady, které je třeba dodržovat při poskytování první pomoci. Společně si projdeme, jak byste se měli zachovat u nejběžnějších, život ohrožujících stavů jako jsou bezvědomí, silné krvácení nebo neúrazové interní stavy.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na stránce www.abc-prvnipomoc.cz